Flatanger Delvis skyet 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Informasjon > Kunngjøringer/Høringer > Artikkel

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid gnr. 27 bnr. 16, Vikholmen, Flatanger kommune

Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-3 12-8 kunngjøres med dette oppstart av reguleringsarbeid på ovennevnte eiendom. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et byggeområde for fritids- og naustbebyggelse med tilhørende anlegg.
 
Kommentarer/ merknader til forestående planarbeidet rettes til Landsem Plan & Bygg, Stjernav. 9, 7790 Malm, tlf. 900 84 195, e-post: jlandsem@online.no
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no