Virksomheter med meldeplikt (miljørettet helsevern)

Kontaktinfo
Beskrivelse

Virksomheter der risikoen for negativ helsepåvirkning er større enn normalt, plikter å melde virksomheten til kommunen. Meldeplikten gjør det lettere for kommunen å drive tilsyn med slike virksomheter og dermed begrense miljøfaktorer som kan gi nedsatt helse.

Virksomheten må tilfredsstille krav på en rekke områder, blant annet:

 • inneklima og luftkvalitet
 • lyd- og lysforhold
 • sanitære forhold, hygiene og renhold
 • avfallshåndtering
 • internkontroll (systematisk HMS-arbeid)

Kravene vil variere avhengig av hva slags virksomhet du skal drive.

Du må sende melding før oppstart eller ved vesentlige utvidelser eller endringer av virksomheten. Avdekker meldingen avvik fra forskriftskravene, kan kommunen kreve at du retter forholdene.

Målgruppe

Du har meldeplikt dersom du skal drive:

 • asylmottak
 • hospits
 • campingplass
 • undervisningslokale eller forsamlingslokale
 • virksomhet som foretar utslipp av avløpsvann
 • virksomhet med kjøletårn eller luftskrubbere
 • frisør- eller barbervirksomhet
 • hud-, hånd- eller fotpleie
 • massasje (ikke-medisinsk)
 • solarium
 • badeanlegg (også for lokale med kun boblebad eller badstu)
 • skadedyrbekjempelse ved bruk av midler i farekategori Acute Tox 1-3 og merket med «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding»

For noen virksomhetstyper, f.eks. skoler, barnehager og tatoveringsvirksomheter, er det ikke tilstrekkelig med melding. Disse må godkjennes av kommunen før oppstart.

Lover

Folkehelseloven kap. 3 (Miljørettet helsevern)

Forskrift om miljørettet helsevern § 14 (Meldepliktige virksomheter)

Forskr. hygienekrav for frisørvirksomhet m.v. § 5 (Krav til lokaler og melding/godkjenning av disse)

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu § 6 (Meldingsplikt og dokumentasjon)

Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-3 (Meldingsplikt)

Veiledning

Du bør kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav som gjelder, hvilket skjema du skal benytte og ev. hvilke godkjenninger og uttalelser du må legge ved.

Saksbehandling

Så snart du har sendt melding til kommunen, kan du sette i gang virksomheten eller de planlagte endringene. Du vil få en bekreftelse fra kommunen om at meldingen er mottatt. Dersom kommunen mener at du ikke tilfredsstiller kravene, vil du få beskjed om hva du må rette.

Klage

Blir du pålagt å rette forhold og mener dette er feil, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok pålegget fra kommunen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte pålegget. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
bedriftsetablering, bedriftsgodkjenning, virksomhetsetablering, virksomhetsgodkjenning, firmaetablering, firmagodkjenning, foretaksetablering, foretaksgodkjenning, bedrift, virksomhet, firma, foretak, godkjenning, godkjennelse, hms, hms-arbeid, internkontroll, folkehelse, luftkvalitet, inneklima, innemiljø, inneluft, miljø, forurensning, forurensing, helsefare, helserisiko, utslipp, gift, miljøgift, asylmottak, hospits, herberge, vandrehjem, hostel, pensjonat, campingplass, undervisningslokale, forsamlingslokale, avløpsvann, kjøletårn, luftskrubbere, frisør, frisersalong, frisørsalong, barberer, hudpleie, håndpleie, fotpleie, massasje, massør, solarium, solstudio, badeanlegg, badebasseng, basseng, boblebad, badstu, badstue, sauna, jacuzzi, skadedyrbekjemper, skadedyrbekjempelse, gassleder, skadedyr

DebugView   v2