Frisklivssentral

Beskrivelse

Trenger du hjelp til å endre levevaner, forebygge helseplager eller leve bedre med sykdom, kan frisklivssentralen være noe for deg. Du må ikke ha en sykdom eller diagnose for å delta.

Frisklivssentralen tilbyr individuell veiledning, kurs og gruppesamlinger for fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt. Noen sentraler kan også hjelpe med utfordringer knyttet til psykisk helse, alkohol eller søvn. Flere frisklivssentraler har også tilbud til barn, unge og deres familier.

Logo for frisklivssentralene

Logo for frisklivssentralene

Basistilbudet er frisklivsresepten, som gir tre måneder med strukturert oppfølging.

Reseptperioden starter med en individuell samtale. Sammen med frisklivsveilederen bestemmer dere hva som vil passe deg videre. Du kan blant annet velge mellom:

 • Fysisk aktivitet
  Du får veiledet hjelp til å komme i gang med aktivitet som er tilpasset deg og ditt nivå. Aktiviteten foregår fortrinnsvis utendørs. Målet er at du får bedret kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær.
 •  Kostholdskurs
  «Bra Mat» er et inspirasjonskurs med mål om varig endring av matvaner og matvarevalg. Kurset lærer deg blant annet å forstå varedeklarasjoner, gir praktiske råd for hverdagen og motiverer til å endre vaner. Du får mulighet til å utveksle erfaring med de andre deltakerne. 
 • Snus- og røykesluttkurs
  På kurset vil du jobbe med å endre vanene dine for å klare å slutte med røyk eller snus. Erfaring viser at det er lettere å endre vaner sammen med andre. I tillegg til veiledning av kursleder, kan gruppa gi støtte og motivasjon.
Målgruppe

Frisklivsresept er aktuelt for deg som:

 • har økt risiko for sykdom, eller allerede er syk
 • har utfordringer knyttet til fysisk eller psykisk helse
 • ønsker motivasjon til å endre levevaner
 • er inaktiv
 • ønsker kostholdsveiledning
 • røyker eller snuser
 • har problemer med alkohol
Vilkår

Du trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å få et tilbud ved frisklivssentralen.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Veiledning

Du kan få en frisklivsresept hos fastlegen din, av annet helsepersonell eller hos NAV.

Du kan også selv kontakte frisklivssentralen.

Ønsker du å fortsette tilbudet etter at tre-måneders perioden er over, kan frisklivsveilederen fornye resepten i samråd med deg.

Los-ord
Friskliv, frisklivssentral, frisklivsresept, røyk, røyking, snus, snusing, tobakk, alkohol, fysisk, psykisk, aktivitet, mental, fastlege, spesialisthelsetjenesten, NAV, levevaner, inaktiv, trening, kosthold, kurs, resept, rus, levevaner

DebugView   v2