Kommunal vigsel

Kontaktinfo

Kommunens servicekontor, tlf. 742 21100.
E-post: postmottak@flatanger.kommune.no.

 

Beskrivelse

En kommunal vigsel er inngåelse av ekteskap uten medvirkning fra et tros- eller livssynssamfunn.

Ønsker du kommunal vigsel, kan ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt i kommunen stå for seremonien.

Målgruppe

Par som ønsker å inngå ekteskap (både av samme og motsatt kjønn)

Vilkår

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. Vilkårene fremgår av ekteskapslovens kapittel 1 som bl.a. sier:

  • Personer under 18 år kan ikke gifte seg, selv ikke med samtykke fra foreldre.
  • Ingen kan tvinges til ekteskap mot sin vilje.
  • Ekteskap kan ikke inngås mellom slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller mellom søsken.
  • Nytt ekteskap kan ikke inngås så lenge et tidligere ekteskap eller partnerskap består.

Tidligere inngåtte partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved å sende søknad til Skatteetaten.

Lover
Veiledning

Send inn nødvendige papirer til Skatteetaten i god tid før bryllupet:

  • Egenerklæring
  • Forlovererklæring
  • Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  • Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder.

Når prøvingsattesten er mottatt, kan dere bestille vigsel i kommunen. Gyldig legitimasjon må legges fram.

Søknadsfrist

Start prosessen i god tid før planlagt dato for seremoni, husk at både Skatteetaten og kommunen har behandlingstid på 2-3 uker.

Saksbehandling

Kommunen gir tilbud om et egnet lokale, hvilke tidspunkter de kan tilby vigsel og hvem som kan være vigsler.<7p>

Dere må ha to vitner som må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

Under seremonien leser vigsleren «Det borgerlige vigselsformularet». Seremonien kan tilpasses med egenvalgt tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Etter seremonien sender kommunen en vigselsmelding til Skatteetaten som dere også mottar en kopi av. Vigselsmeldingen fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere mottar den endelige i attesten fra Skatteetaten.

Los-ord
Ekteskap, vielse, vigsel, giftemål, giftermål, partnerskap, bryllup, seremoni, ektestand, ektefelle, partner, gifte seg, hjonelag, hjonskap, bryllupsfest, borgerlig, ekteskapsinngåelse, vigsler

DebugView   v2