Hvordan få prøvingsattest?

Før vielsen må paret sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt, se oversikt over skjema. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Flatanger kommune v/servicekontoret, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger eller leveres på servicekontoret senest to uker før vielsen. Endelig vielseattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Merk at dersom dere begge har norsk personnummer vil den raskeste måten å søke om prøvingsattest være elektronisk. Da får dere attesten så fort alle har skrevet under. Gjennom den nye nettløsningen kan kommende par enkelt logge seg på, invitere sine forlovere eller vitner til å gjøre det samme, og på kort tid motta prøvingsattest gjennom Altinn. Se mer om dette på nettsiden til skatteetaten.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Se også Veien til ekteskapet - steg for steg på skatteetatens nettside.

Hva koster det?

Det er gratis å gifte seg borgerlig i Flatanger kommune.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Ta kontakt med servicekontoret i god tid, minimum en måned før. I utgangspunktet tilbys borgerlige vielser i kontortiden på hverdager, men om dere har andre ønsker så ta kontakt med oss så skal vi se hva vi får til. Kommunestyresalen vil brukes til vielser, men også her er vi fleksible så langt det er praktisk mulig. Ta kontakt med oss, så finner vi nok ut av det!

Hvordan foregår seremonien?

Paret, forlovere og eventuelle gjester møter opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Gyldig legitimasjon må fremvises. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.