Formannskapets innstilling til budsjett/årsplan 2012 er lagt ut til alminnelig ettersyn på servicekontoret og på kommunens hjemmeside www.flatanger.kommune.no fra 30. november og fram til kommunestyrets behandling 14.12.2011.