Formannskapets innstilling til budsjett/årsplan 2014 og økonomiplan 2014 – 2017 legges ut til allminnelig ettersyn på servicekontoret og på kommunens hjemmeside www.flatanger.kommune.no fra 04. desember og fram til kommunestyrets behandling 18.12.2013.

Formannskapets innstilling til budsjett/årsplan 2014
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2014-2017

Høringsuttalelser må være levert servicekontoret innen 18.12.2013 kl. 12.00.