Pga. snø blir Aunkrona og Gammelseterdalen ikke merket til 3.mai.

Parkering til Aunkrona og Gammelseterdalen er på Rønningen gård hos Åge Morken. Parker oppe ved låvebrua.

Merk FYSAK-turbildene dine på Instagram med #FYSAKFlatanger2014!

Endringer ol vil bli lagt inn på www.flatanger.kommune.no og oppslag vil bli hengt opp på SPAR og Coop Sørflatanger.

Respekter båndtvangen.

 

God tur!