Her finner du nye og eldre utgaver av "Hør Her".

Gjeldende utgave: April/mai 2024

"Hør Her" er en av kommunens infokanaler, her finnes aktuell kommunal informasjon fra de fleste enheter. I tillegg har kommunens lag og foreninger muligheten til å informere alle bygdas innbyggere om sine aktiviteter. Det er også mulig for bedrifter å tilby/markedsføre tjenester.

"Hør Her" utgis av Flatanger kommune, Servicekontoret og går ut 6 ganger pr. år til alle husstander i kommunen. Den sendes også til utflytta "flatangringer", som abonnerer og som ønsker å følge med på hva som foregår i hjemkommunen.

Fristen for innlevering av stoff kunngjøres i "Hør Her". Send helst ferdigskrevet stoff pr. e-post. Kan også leveres på servicekontoret.

Lag og foreninger annonserer gratis. Prisene for andre annonsører er: 1 side kr 1.000,-. 1/2 side kr 500,-, 1/3 side kr 330,- og 1/4 side kr 250,-. Prisene er eks. mva.