Vedlagt ligger utskrift fra møte i utvalg for næring, miljø og teknisk i Flatanger 31. 08. 2023. Dette ble vedtatt lagt ut på høring. Det påpekes at forslagene som er opp til andre enn kommunen og vedta, også er lagt ut på høring og ikke sendes inn for endelig vedtak nå. Det vedlegges kart som illustrasjon til vedtaket.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@flatanger.kommune.no

Høringsfrist er 20. oktober 2023.

Vår ref. 2023/610-8 bes oppgitt ved henvendelse.


Med hilsen
Hilde Tyldum Stordahl
Plan- og prosjektleder


Vedlegg
1 - Høringsnotat - skiltplan
2 - Nye fartskilt
3 - Nye andre skilt