Leirskoleopphold

Kontaktinfo

Oppvekstkontoret, tlf. 915 73748 el. 476 46062.
E-post: lovise.angen@flatanger.kommune.no el.
           gro.seltveit@flatanger.kommune.no

Beskrivelse

I løpet av grunnskoleårene skal elevene få tilbud om et leirskoleopphold (eller tilsvarende skoletur) som en del av undervisningen. Da reiser klassen sammen med læreren til et overnattingssted som driver leirskole. Undervisningen foregår for det meste utendørs og oppholdet skal vare minimum tre sammenhengende overnattinger.

Leirskolen har egne lærere og et fast opplegg som tar utgangspunkt i naturforholdene på stedet, enten det er fjell-, kyst- eller skogsterreng. Du og klassen din lærer om naturen, løser praktiske oppgaver og får nye ferdigheter. På leirskolen kan du lære om bl.a. førstehjelp, naturvern, kart og kompass, geologi, flora, fauna, værtegn og fjellvett- eller sjøvettregler. Målet med leirskoleoppholdet er å styrke samholdet i klassen og gi gode opplevelser.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Lover

Fra skolestart 2019 har skolen plikt til å tilby leirskoleopphold for alle elever.

Opplæringsloven § 13-7b (Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur)

Opplæringsloven § 2-15 (Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring)

Opplæringsloven § 10-3 (Personell ved leirskoler)

Forskrift til opplæringsloven kap. 8 (Ulykkesforsikring for elever)

Veiledning

Et leirskoleopphold bør være nøye planlagt slik at elevene er godt forberedt. Leirskolen sender gjerne ut liste med hva du må ha med deg av klær og utstyr.

Er du engstelig for å sove borte, blir lett kvalm på buss eller gruer deg for noe ved leirskoleoppholdet? Bruker du medisiner eller har behov for tilrettelegging? Snakk med læreren din, helsesykepleier (helsesøster) eller sosiallærer ved skolen. Læreren og leirskolen kan være litt ekstra oppmerksomme på deg og hjelpe deg til å få en positiv opplevelse av oppholdet.

Los-ord
Leirskole, fjellskole, kystleirskole, havleirskole, leirskoleopphold, leirskoleopplæring, skoletur, grunnskole, grunnskoleopplæring

DebugView   v2