Psykiske helsetjenester

Kontaktinfo

Avdelingssykepleier Siri-Mette Røstvoll, tlf. 476 75466.
E-post: siri-mette.rostvoll@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Har du psykiske helseplager som gjør hverdagen strevsom? Har du utfordringer i livet ditt som gjør at du trenger hjelp og støtte? Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen.

Tilbudene er fleksible og blir tilpasset din situasjon. Du kan få tilbud om:

  • personlig oppfølging og samtaler
  • gruppesamtaler
  • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • kurs i depresjonsmestring
  • kurs ved aktivitetshus eller ved frisklivssentral
  • sosiale aktiviteter

Når det er naturlig og ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Målgruppe

Personer som bor hjemme og:

  • fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske helseplager
  • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
  • er i en krisesituasjon som medfører behov for profesjonell hjelp

Pårørende

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Du kan selv ta kontakt med kommunens psykiske helsetjeneste. Henvisning fra fastlegen er ikke nødvendig. Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Saksbehandling

Kommunens psykiske helsetjeneste vil først ha en samtale med deg for å gjøre seg kjent med situasjonen din og finne ut hva slags tilbud du har behov for. Du vil få hjelp til å melde deg på tilbud eller søke om aktuelle tjenester.

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Los-ord
Psykisk, problemer, helsevern, depresjon, deprimert, deppa, depressiv, lidelse, selvmord, selvmordstanker, suicidal, suisidal, selvskading, spiseforstyrrelse, bulimi, anoreksi, angst, panikkangst, tvangstanker, sorg, sorgreaksjon, krisesituasjon, livskrise, samlivsproblemer, samlivsbrudd, skilsmisse, nedstemt, nedfor, trist, isolasjon, isolert, ensom, ensomhet, mobbing, utestenging, bipolar, schizofren, fobi

DebugView   v2