Innbyggerforslag

Beskrivelse

Er du engasjert i en sak som du ønsker at kommunestyret skal behandle? Ved å foreslå en sak og samle nok underskrifter som støtter forslaget, plikter kommunen å vurdere saken din.

Ordningen med innbyggerforslag styrker lokalt engasjement og gir innbyggerne mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen.

Saken du foreslår må høre innunder kommunens ansvarsområde og kan gjelde alle oppgaver kommunen har ansvar for, både lovpålagte og frivillige.

Du kan sende inn forslaget digitalt eller på papir. Kommunen anbefaler bruk av nettsiden Minsak.no for å stille innbyggerforslag. Tjenesten gjør det enkelt å opprette og spre saken i ulike kanaler. Du kan gå gjennom underskriftene og fjerne de som ikke tilhører innbyggere i kommunen. Når forslaget har fått nok underskrifter, blir saken sendt kommunen via nettsiden.

Målgruppe

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan foreslå saker. Som enkeltperson må du være bosatt i kommunen. Du trenger ikke å ha fylt 18 år.

Vilkår

Du trenger underskrift fra minst to prosent av innbyggerne i kommunen, eller minimum 300 personer dersom kommunen har mer enn 15000 innbyggere. Underskrifter fra personer som ikke er bosatt i kommune, vil bli forkastet.

Du kan ikke fremme en sak:

  • som allerede er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden
  • med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag
Lover

Kommuneloven § 12-1 (Innbyggerforslag)

Veiledning

Innbyggerforslaget må beskrive hva du ønsker at kommunestyret skal debattere og ta stilling til. Formuler gjerne et konkret forslag til vedtak. Husk å få med navnet og adressen din og hvem som er forslagsstiller dersom du stiller forslaget på vegne av en organisasjon.

Du må dokumentere at forslaget har fått tilstrekkelig antall underskrifter. Det må være tydelig at underskriverne støtter forslaget ditt.

Saksbehandling

Kommunen kontrollerer at forslaget har nok underskrifter og oppfyller de øvrige kravene til et innbyggerforslag. Oppfyller ikke forslaget kravene, vil du få skriftlig beskjed. Innbyggerforslag som oppfyller kravene, blir sendt til fagavdelingen som har ansvaret for temaet i forslaget. Fagavdelingen vil forberede saken for politikerne i kommunestyret.

Kommunestyret skal ta stilling til saken senest seks måneder etter at den har fått nok underskrifter. Fristen på seks måneder gjelder ikke hvis saken blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Kommunen skal holde deg orientert om avgjørelser som blir tatt på bakgrunn av forslaget.

Klage

Du kan ikke klage om forslaget blir nedstemt i kommunestyret, mindre dette følger av andre regler, for eksempel forvaltningslovens regler om klage over enkeltvedtak.

Los-ord
Innbyggerinitiativ, lokaldemokrati, innbyggerengasjement, lokalengasjement, lokalpolitikk, kommunestyre, kommunestyrebehandling, nærmiljø, nærmiljøtiltak, lokalmiljø, grasrotbevegelse, folkebevegelse, underskriftskampanje

DebugView   v2