Skolefritidsordning (SFO)

Kontaktinfo

Oppvekstkontoret, tlf. 915 73748.
E-post: lovise.angen@flatanger.kommune.no

Leder/rektor SFO Lauvsnes Unn Kristin Daling, tlf. 476 62298.
E-post: unn-kristin.daling@flatanger.kommune.no

Leder/rektor SFO Utvorda Elin Frisendal, tlf. 974 36651.
E-post: elin.frisendal@flatanger.kommune.no

Beskrivelse

Trenger barnet ditt et sted å være før og etter skoletid, kan du melde det på SFO som er skolens fritidsordning. På SFO får barnet en trygg oppholdsplass med omsorgsfulle voksne rundt seg. Her kan barnet leke både ute og inne, og delta i kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset sitt behov.

SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Mange skoler tilbyr SFO også i skolens ferier og på planleggingsdager.

Åpningstiden varierer fra skole til skole. Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.

Målgruppe
  • Elever i grunnskolens 1. til 4. trinn
  • Elever med spesielle behov i grunnskolens 1. til 7. trinn
Vilkår

Barnet må være elev ved skolen.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning, men kan ha egne opptakskriterier.

Lover

Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Forskrift til opplæringsloven Kap. 1B (Skolefritidsordningen)

Veiledning

SFO-plassen tildeles etter søknad. Søknadsfrist 1.4. hvert år.

Søknadsfrist

Alle søknader må fylles ut elektronisk. Her finner du søknadsskjema.

Saksbehandling

Påmeldingen din skal behandles så snart som mulig. Dersom svar på påmeldingen ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om du kan forvente svar.

Klage

Er du misfornøyd med avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Er du misfornøyd med SFO-tilbudet, kan du ta dette opp med den som er ansvarlig for SFO. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.

Los-ord
skolefritidsordning, grunnskole, aktivitetsskole, SFO, fritidstilbud

DebugView   v2