Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne

Kontaktinfo

Sekretær Lise Søreng Mork, tlf. 74 22 11 37.
E-post: lise-soreng.mork@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne og trenger en som deltar på aktiviteter sammen med deg, kan du søke om et ledsagerbevis av kommunen. Ledsagerbeviset gjør at den som følger deg kan få:

  • reise for halv pris når du trenger en som hjelper deg på reisen
  • gratis eller redusert pris på inngangsbillett til ulike arrangementer og aktiviteter
  • gratis overnatting eller til redusert pris på enkelte hoteller

Du må selv betale gjeldende pris.

Ledsagerbeviset er et kort med ditt navn, adresse og bilde av deg. Du viser fram kortet når du bestiller eller betaler og ved en eventuell billettkontroll.

Denne logoen finner du på steder der de godtar ledsagerbevis:

Logo som brukes der ledsagerbevis aksepteres

Målgruppe

Ledsagerbevis kan være aktuelt for deg med:

  • bevegelseshemming
  • hørselshemming
  • synshemming
  • psykisk utviklingshemming
  • skjult funksjonshemming som f.eks. hjerte-/lungesykdommer eller alvorlige psykiske lidelser
  • allergier

Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Vilkår

Kommunen vurderer ikke økonomien din når de behandler søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

Lover

Tjenesten er ikke lovpålagt og ordningen er ikke innført i alle kommuner.

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis.

I søknaden skal du beskrive hvorfor du trenger ledsager. Få også med om du har behov for hjelpemidler som f.eks. rullestol. Du må legge ved et passbilde av deg selv. Du bør også legge ved en uttalelse fra legen din eller noen i helsevesenet som kjenner behovet ditt.

Saksbehandling

Kommunen kan hente inn informasjon om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat.

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Statsforvalteren.

Los-ord
funksjonshemmet, ledsager, ledsagerbevis, bevis, ledsagerstøtte, støtte, ledsagertjeneste, tjeneste, avlastning

DebugView   v2