Økonomisk rådgivning

Kontaktinfo

Kontaktinformasjon:

For å kunne gi best mulig bistand ønsker vi at møter på NAV kontoret i størst mulig grad skal være avtalt på forhånd.

Bestille timeavtale

Du kan bestille timeavtale til NAV gjennom aktivitetsplanen din, eller ringe NAV kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Åpningstid kontaktsenteret: mandag-fredag 09.00-15.00.

Åpningstid NAV Flatanger: Mandag og onsdag 12:00-14:00.

Sosialhjelp og akutt økonomisk bistand

For å komme i kontakt om sosialhjelp og akutt økonomisk bistand, ring 41 27 17 69

Du kan søke sosialhjelp digitalt eller finne søknadsskjema på papir i ventesonen.

Beskrivelse

Klarer du ikke å betale regningene dine og sliter med å få pengene til å strekke til? Har du problemer med å få betalt ned gjeld? Ta kontakt med NAV-kontoret i kommunen som kan gi deg økonomisk rådgivning.

Rådgivningen blir tilpasset dine behov. Du kan blant annet få hjelp til å:

 • finne ut hvordan du kan redusere utgifter
 • vurdere muligheten for økte inntekter
 • sette opp et realistisk budsjett
 • få oversikt over dine rettigheter og plikter
 • forhandle og gjøre avtale med dem du skylder penger
 • skrive søknad om betalingsutsettelse eller gjeldsordning
 • komme i dialog med namsmannen

Det er viktig at du søker hjelp så snart som mulig før problemene blir for store.

Målgruppe

Du kan få økonomisk rådgivning dersom du:

 • har problemer med å få pengene til å strekke til
 • har vanskeligheter med å betale regninger og gjeld
 • har fått eller forventer å få lavere inntekt
 • søker om økonomisk sosialhjelp
Vilkår

Du må legge fram alle opplysninger som rådgiveren trenger for å kunne hjelpe deg.

Lover

Sosialtjenesteloven § 17 (Opplysning, råd og veiledning)

Gjeldsordningsloven § 1-5 (Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer)

Forskrift om livsoppholdssatser

Veiledning

Ta kontakt med NAV-kontoret i kommunen for å avtale tid for en samtale.

For at rådgiveren skal få oversikt over situasjonen din og kunne gi deg gode råd, bør du ha med dette til samtalen:

 • Siste skattemelding (selvangivelse) og skatteoppgjør (kan hentes fra Skatteetatens nettsider)
 • Utskrift av kontooversikt med saldo på alle konti
 • Kopi av husleie-/framleiekontrakt eller kvittering for betalt husleie
 • Lønnsslipp og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på lån og kredittgjeld
 • Dokumentasjon på utgifter (strøm, forsikring, lege, SFO, barnehage o.l.)
 • Dokumentasjon på ubetalte regninger og gjeld
 • Utleggsbegjæring hvis du har fått tilsendt dette fra namsmannen
 • Ev. innkalling til forliksrådet
Saksbehandling

NAV-kontoret i kommunen skal sørge for at du får en samtale med rådgiver så snart som mulig.

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til NAV-kontoret i kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller NAV-kontoret mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Los-ord
gjeldsrådgivning, gjeldsrådgiving, økonomi, rådgivning, rådgiving, veiledning, rettledning, betalingsproblemer, restanse, lån, gjeld, husleie, penger, kontanter, pengeproblemer, økonomiske problemer, gjeldsslave, gjeldsoffer, gjeldssanering, gjeldsordning, gjeldsproblemer, betalingsevne, betalingsanmerkning, betalingsutsettelse, betalingsutsetting, inkasso, kredittverdig, kreditor, konkurs, budsjett, sosialhjelp, sosialstønad, livsopphold, namsmann, namsrett, namsretten, namsmyndighet, namsfogden, tvangsfullbyrdelse, tvangssalg, tvangsfravikelse, tvangsutkastelse, utleggstrekk, utleggsforretning, påleggstrekk, forliksråd

DebugView   v2