Godkjenning/melding av tatoverings-, hulltakings-, frisør- og hudpleievirksomhet

Kontaktinfo
Beskrivelse

Dersom du skal drive tatoveringsvirksomhet eller hulltakingsvirksomhet, skal lokalene og utstyret godkjennes av kommunen. Du må også sende søknad ved vesentlig endring eller utvidelse av virksomheten.

Skal du drive frisørvirksomhet eller hudpleievirksomhet, må du oppfylle de samme hygienekravene, men du trenger ikke godkjenning. Du må sende melding til kommunen før oppstart og ved vesentlig endring eller utvidelse av virksomheten.

Forskriften om hygienekrav har til formål å:

 • sikre tilfredsstillende hygieniske forhold
 • forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved virksomheten
Målgruppe

Personer som ønsker å starte, endre eller utvide virksomhet som tilbyr:

 • tatovering, arring, svimerking og annen kroppsmodifikasjon
 • hulltaking og piercing
 • hårklipp og -pleie
 • barbering
 • hårfjerning
 • hudpleie
 • fot-/håndpleie
 • massasje (ikke-medisinsk)
 • solarium
Vilkår

For å få godkjent virksomheten stiller kommunen krav til:

 • lokalene 
 • rutiner for internkontroll 
 • rutiner for å unngå smitteoverføring

For solarier er det krav om at ansvarlige for daglig drift og ansatte med kundekontakt har bestått en obligatorisk kunnskapsprøve (solarieprøven).

Lover
Veiledning

Du kan be kommunen om hjelp til å fylle ut søknad eller melding.

Saksbehandling

For virksomheter som krever søknad, plikter kommunen å behandle søknaden så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen tre måneder, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen kan gjennomføre en befaring før du får en godkjenning.

For virksomheter som kun krever melding, foretar ikke kommunen noen saksbehandling.

Etter oppstart av virksomheten eller iverksetting av endringer i driften, kan kommunen:

 • føre tilsyn med virksomheten
 • kreve at du retter forhold ved virksomheten
 • kreve at du stanser virksomheten inntil feil og mangler er rettet opp
 • ilegge tvangsmulkt, jf. forskrift om tvangsmulkt, folkehelseloven.
 • trekke godkjenningen tilbake dersom du ikke retter opp feil og mangler
Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
frisør, frisering, hårpleie, hårklipp, hudpleie, tatovering, piercing, hulltaking, fotpleie, aromaterapi, hårfjerning, håndpleie, pleie, manikyr, pedikyr, solarium, solstudio, solseng, soneterapi, massasje, massering, salong, hud, hygiene, arring, svimerking, kroppsmodifikasjon, body-mod, bodymod, scarring, branding, barbering, voksing,

DebugView   v2