Fastlege

Kontaktinfo

Flatanger legekontor, tlf. 74 22 11 37

Legevakt 116 117

Bytte fastlege
Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege.
Du kan selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no

Beskrivelse

Du har rett til en fast allmennlege. Fastlegen skal være tilgjengelig for deg og prioritere deg framfor pasienter som ikke står på legens liste.

Du velger selv hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig plass på sin liste. Du kan velge en lege i en annen kommune enn der du bor. Dersom du ønsker å bruke en lege som står utenfor fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel ved legebesøk.

Har du barn under 16 år, velger du fastlege også for barnet ditt. Du behøver ikke velge samme fastlege for barnet som du har valgt for deg selv.

Du kan beholde fastlegen din om du kommer på sykehjem, men må bruke sykehjemslegen så lenge du oppholder deg der.

Målgruppe
  • Alle som har folkeregistrert adresse i Norge
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer og deres familiemedlemmer
Lover
Veiledning

Du velger fastlege ved å:

  • logge deg inn på Min fastlege (krever pålogging), eller
  • ringe Fastlegetelefonen 800 HELSE (800 43 573)

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis fastlegen din slutter eller reduserer pasientantallet.

Flytter du til en ny kommune og har meldt flytting til Folkeregisteret, får du brev med oversikt over hvilke fastleger som har ledig kapasitet i den nye kommunen. Du kan velge å bytte til en av disse eller beholde fastlegen du allerede har.

Bytte av fastlege gjelder fra den første dagen i måneden etter at det er registrert. Legejournalen din vil ikke automatisk bli overført til den nye fastlegen. Du må selv kontakte din tidligere fastlege for å få journalen overført. Den tidligere fastlegen din kan ta betalt for slik overføring.

Klage
  • Er du misfornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.
  • Du kan ikke klage på at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller at du mister den fastlegen du hittil har hatt. Ønsker du deg en fastlege som har full liste, må du vente til legen har ledig plass.
  • Får du ikke fastlege i kommunen du bor i, kan du klage til kommunelegen.
  • Er du misfornøyd med fastlegens arbeid, kan du klage til Statsforvalteren.
Los-ord
Legetjeneste, legeerklæring, legetime, legevakt, legeattest, doktor, familiedoktor, familielege

DebugView   v2