FLATANGER KOMMUNE AVD. NÆRING, MILJØ OG TEKNISK

Det er tillyst følgende arbeid for åpen konkurranse:

  • Entreprenøravtale, vedlikehold og mindre nyanlegg for maskinentreprenører for kommunalteknisk anlegg og bygg.

Anbudsdokumentene fås ved henvendelse til avdeling for næring, miljø og teknisk på tlf. 74 22 11 00/458 69 184. Eller hentes ut på DOFFIN.

Det vises for øvrig til fullstendig kunngjøring i DOFFIN ID 2022-953861.

Anbudet leveres elektronisk og merkes "Entreprenøravtalen 2023 - 2026" innen 08. november 2022 kl. 12.00.

Vår ref. 2022/1299 bes oppgitt ved henvendelse.


Teknisk sjef