Formannskapets innstilling til økonomiplan 2016-2019, budsjett og årsplan for 2016, kommunale avgifter, eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2016 er lagt ut til alminnelig ettersyn på servicekontoret og på kommunens hjemmeside www.flatanger.kommune.no fra 03. desember og fram til kommunestyrets behandling 17. desember 2015 kl. 12.00.

 

Dokumentene ser du her:
 

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2016-2019      Økonomiplan-dokumentet
Formannskapets innstilling til budsjett og årsplan 2016     Budsjett/årsplan-dokumentet
Gebyrer/avgifter næring, miljø og teknisk 2016
Egenbetaling pleie- og omsorgstjenesten 2016
Betalingssatser oppvekst og kultur 2016