Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-2020, budsjett og årsplan for 2017, kommunale avgifter, eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2017 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunens servicekontor og hjemmeside www.flatanger.kommune.no fra 30. november og fram til kommunestyrets behandling 15. desember 2016. Høringsuttalelser må være levert servicekontoret innen 15.12.2016 kl. 12.00.

 

Dokumentene ser du her:
 

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-2020
Formannskapets innstilling til budsjett og årsplan 2017
Gebyrer/avgifter næring, miljø og teknisk 2017
Egenbetaling pleie- og omsorgstjenesten 2017
Betalingssatser oppvekst og kultur 2017