Barnehagene i kommunen har to årlige opptak.

Søknadsfrist for opptak 1. februar 2017 settes til 1.desember 2016.

Søknader om opptak eller endringer av oppholdstid foretas på elektronisk skjema som ligger på hjemmesiden.
Der finner dere også vedtekter, serviceerklæring og oversikt over betalingssatser for barnehagene.
 
Oppvekstkontoret