Utvalg Jan Febr Mars April Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des
Formannskap 29.   05. 09. 14. 11.   03. 15. 05. og 19. 03.
Kommunestyre   06.   25.   20.     03. og 24.   19.
Hovedutvalg for Næring, miljø og teknisk   28.   11. 09. 13. 29.   10. 07. 05.