Klikk her for mer informasjon om Barneverntjenesten i Midtre Namdal.

Bekymringsmelding
Her finner du skjema du kan bruke hvis du skal sende inn en bekymringsmelding til barnevernet.

Barnevernvakt: 
Barnevernvakta er organisert under barnevernsleder i Steinkjer kommune, og lokalisert hos politiet i Steinkjer.

Mandag fra 24:00 til fredag kl.18:00:
Ring 02800 eller 112 (politiet) eller
116111 (Alarmtelefon for barn og unge),

Fredag kl. 18:00 til søndag kl. 24:00:
Ring tlf. 489 55 599/404 29 138