Flatanger kommune har fått egen psykisk helse og rustjeneste. Enheten består av psykiatrisk sykepleier i 100 prosent stilling.
Den er videre organisert som et lavterskeltilbud, der kommunens innbyggere kan ta kontakt og gjøre avtaler selv.

Psykisk helse og rustjeneste har som oppgave å gi bistand/hjelp, råd og veiledning til unge og voksne med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus.

Tjenesten arbeider recoveryorientert, og legger stor vekt på den enkeltes behov, ressurser og muligheter.

Bistår med støttesamtaler, kognitiv terapi, individuell plan, ansvarsgrupper og koordinator.

Tjenesten samarbeider med kommunens øvrige helsetjenester, poliklinikker og sykehus.