Epler

Helse- og omsorgssjefen er den øverste ansvarlige leder for helse-, sosial- og omsorgsetaten hva nødvendig planlegging, samordning og effektivisering av etatens administrative virksomhet angår.
Stillingen har også et overordnet personalansvar for øvrige ansatt i etaten.
Politisk styres etaten av Hovedutvalg for oppvekst og omsorg.
Helse- og omsorgsetatens administrasjon har kontor i 1.etasje på Miljøbygget (kommunehuset), Lauvsnes.

Administrative stillinger - kontaktinformasjon:

Navn Stilling Telefon E-post
Liv Ingeborg Brønstad Helse- og omsorgssjef 47649546 liv.bronstad@flatanger.kommune.no
Lise Søreng Mork Sekretær 74221137

lise-soreng.mork@flatanger.kommune.no

Hjøri Meland Aakervik Sekretær 47675475
 
hjori-meland.aakervik@flatanger.kommune.no 
Ida Sjølien Veileder 55553333

ida.sjolien@nav.no