Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
27. november kl. 18:23

Siste nytt om koronaviruset i Flatanger lørdag 27.november 2021 kl. 18.00

Les mer... clear
error_outline
26. november kl. 11:05

Flatanger kommune har i dag fått bekreftet ett positivt tilfelle av Covid-19

Les mer... clear
error_outline
18. november kl. 16:14

Hold deg oppdatert på FHI.no og helsenorge.no

Les mer... clear

Kontrollutvalg

På vegne av kommunestyret fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i kommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og rapporterer ellers når det er påkrevet.

KomSek Trøndelag IKS har ansvaret for sekretariatsfunksjonen i kontrollutvalget og skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Kontrollutvalgets møteinnkallinger og protokoller fra møtene er lagt ut her.

 

Skjema