Kontaktperson: Marin seniorrådgiver Per Andersen (for kommunene Flatanger, Nærøy, Namsos og Fosnes).

Besøksadresse Havbruksparken
Postadresse Storlavika 7
Telefon 970 89 978
E-post marinkonsulent@flatanger.kommune.no


Beskrivelse av virksomheten - organisering

  • Stillingens arbeidsområde er rådgiving og veiledning samt plan-/tiltaksarbeid innen akvakulturnæringen og andre sektorer med tilknytning til livet i havet, - også i randsonen havbruk/landbruk.
  • Stillingen er operativ og et bindeledd mellom forskning, næring og offentlig forvaltning. Dette betyr i praksis mye feltarbeid med hyppige besøk innen aktive miljøer.
  • Stillingen bør ha sterk faglig tilknytning til Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og regionale FoU institusjoner i Trøndelag (Universitetet Nord, SINTEF, NTNU etc.).
  • For å unngå habilitetsproblemer, skal ikke Marin seniorrådgiver i Trøndelag delta i saksbehandling som gjelder den enkelte bedrift.