Overvåkningen viser at det er usikkerhet hvor tidlig en høstbølge med smitte inntreffer og hvor kraftig den blir. FHI anbefaler derfor at kommunene fortsetter å tilby en oppfriskningsdose til befolkningen. Vaksineringen omfatter:

• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere
• Personer 65-74 år
• Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

Flatanger kommune setter fortløpende opp vaksineringsdager utover høsten.

Neste vaksineringsdag blir:

FREDAG  23/9-22 Kl. 09.00-11.00   

Sted: Miljøbygget, sal 1

Personer over 18 år som mangler dose 2. eller 3. kan også møte på oppsatt dag.