Flatanger kommune har tatt i bruk varslingssystemet «Varsling 24» for å kunne nå innbyggerne raskt med viktige meldinger. Varslingen skjer ved utsending av tekstmelding (SMS) til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Når blir systemet tatt i bruk?
Varslingssystemet vil bli brukt av kommunen for å nå innbyggerne digitalt med meldinger når dette er hensiktsmessig. Det kan være ved stenging av vann, kokevarsel, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre situasjoner som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Det blir benyttet tre ulike register for å nå ut med informasjon til deg:

1) Privatpersoner:
Kontaktinformasjonen blir hentet fra DIFI sitt kontakt- og reservasjonsregister. Vi ber om at innbyggerne legger inn sitt mobilnummer og e-postadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. Oppdatering kan du gjøre her:   https://www.norge.no/oppdater- kontaktinformasjon   

2) Bedrifter:
Ved varsling av bedrifter, blir bedrifter som hører til adresser som er oppført i enhetsregisteret kontaktet. Kontaktdata for bedrifter er hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenheter i Brønnøysundregisteret https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/

3) Tilleggsregister:
Hvis du ønsker å få varsling for en bedrift eller for en adresse du ikke er bosatt på, kan du benytte tilleggsregisteret. For mer info se: https://varslemeg.no/

Har du ikke fått varsel?

1) Er du folkeregistret på din adresse? https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister

2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?  https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Hva kan du gjøre?

Oppdater opplysningene dine og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert, kan du registrere telefonnummeret ditt på din adresse i Tilleggsregisteret. Husk å endre adresse om du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og brukes bare av kommunen.

Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her: https://www.varslemeg.no

Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter

Tilleggsregisteret knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer.

Kontaktpersonen vil få varsel på SMS dersom kommunen sender ut SMS.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet.

Eksempler på dette er:

            Sykehus og medisinske senter

            Alders- og sykehjem

            Lege og tannleger

            Barnehager og skoler

            Næringsmiddelprodusenter

            Restauranter og kafeer

Registrer virksomheten din i kommunens Tilleggsregister: https://www.varslemeg.no

Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)

Ofte stilte spørsmål

Hvordan foregår varslingen?

Meldingen blir sendt som tekstmelding (SMS) til mobiltelefon, e-post og en automatisert talemelding sendes til fasttelefon. Tekstmelding leses inn som «tekst til tale». På slutten av meldingen kan du taste 1 for å bekrefte at du har oppfattet meldingen, eller 9 om du ønsker å høre meldingen en gang til.

Er mitt mobilnummer registrert?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en aktuell adresse i Folkeregisteret , og henter dine kontaktopplysninger fra  Difi sitt kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difi sitt kontaktregister/Altinn vil du få varsel. 

Oppføringen din kan du sjekke ved å logge deg inn her: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Blir de som har hemmelig nummer varslet?

Varsling 24 sender ikke meldinger til hemmelige nummer. Om du likevel øsker å få varsel fra kommunen kan du legge inn en tilleggsoppføring på https://varslemeg.no/ Husk å krysse av for «hemmelig nummer».

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

https://varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker å få varsel for. Dette kan for eksempel gjelde barn i studentbolig/hybel, dine foreldres bosted eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

  • Under ”Tilleggsoppføring” klikk på ”Legg til ditt telefonnummer”.
  • Skriv inn mobilnummeret ditt og klikk «send pin».
  • Du får en pinkode på sms, som du bruker for å logge deg inn.
  • Her kan du legge til andre adresser du vil bli varslet for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle boenheter i et borettslag eller sameie blir varslet om minst en er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Hvordan finner jeg ut om adressen til foreldrene mine er i en kommune som bruker Varsling 24?

Ta kontakt med den respektive kommunen for å høre om de bruker Varsling 24.

Hvordan kan jeg finne ut hvilken adresse jeg får varsel for?

varslemeg.no kan du sjekke alle varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, i tillegg til din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du:

  • Under ”Tilleggsoppføring” klikker du på ”Legg til ditt telefonnummer”.
  • Skriv inn mobilnummeret ditt og klikk på ”send pin”.
  • Du mottar en pinkode på sms, som du bruker for å logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
  • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.