110 BRANN 
112 POLITI 
113 AMBULANSE 

Legevakt: 116 117

Barnevernvakta: 48 95 55 59 

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Mental helse - Hjelpetelefonen: 116 123

Krisesenter: 740 77 710

Tannlegevakt: 80 04 11 01

Viltpåkjørsler: Politiet på tlf. 02800

Kommunal kriseledelse:
Overordnet leder: Ordfører Olav Jørgen Bjørkås, tlf. 970 62 990/742 88 352
Operativ leder: Rådmann Rune Strøm, tlf. 971 69 708/476 36 043
Kommunalt kriseteam leder: Helse- og omsorgssjef Liv Brønstad, tlf. 476 49 546/975 34 124