110 BRANN 
112 POLITI 
113 AMBULANSE 

Legevakt: 116 117 

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Krisesenter: 740 77 710

Viltpåkjørsler: 02800