Hva gjør du når krisen inntreffer? Har du god beredskap i hjemmet ditt? Hvem gjør hva dersom en krisesituasjon oppstår i nærmiljøet ditt?

I Flatanger kan vi oppleve følgende hendelser, som for eksempel:

• Ras/utglidninger ved ekstrem nedbør
• Strømbrudd
• Varsel om pandemi (influensa)
• Flom
• Bilulykker 
• Storm
• Andre uønskede hendelser

Alle kriser skjer uforutsette, dvs. vi vet ikke når de inntreffer, om de inntreffer, hva det er og i hvilket omfang de inntreffer.

Vis omsorg

Er det noen som trenger omsorgshjelp, ring legevakt 116 117, i akutte situasjoner ring 113.

Hvor finner du informasjon?

• Kommunens hjemmeside og Facebook-side
• Radio og TV
Krisens art vil påvirke kommunens løpende informasjonsarbeid.

Kriseledelse

Flatanger kommune har en egen kriseledelse som blir kontaktet av politet når krisen inntreffer. Beredskapssjefen i kommunen er rådmannen.