Under Mursteinsfjellet på Nord-Bjørgan (Utvorda) står det 4 bautasteiner på en slette i retning nord-sør. Samtlige steiner ser ut til å stå dypt i jorden. Dette ble gjort ved at det ble gravd ut grøfter ved hver stein, og steinene ble deretter "felt" som trær ned i grøftene, og så dekket av jord. En av steinene har siden kommet opp ved pløying.

Vitenskapsmuseet har nå "frigitt" steinene, slik at de kan gjenreises. I tillegg til en beskrivelse fra Vitenskapsmuseet i 1866, er det flere som husker hvor steinene sto, og utgraving vil kanskje vise dette.