På servicekontoret selges følgende bøker og hefter:

Hylland, Julian: Flatangerboka (1962) kr 100,- 


Landre, Arnt: Bind I:   Øyfolket (1998) kr 250,- 
Landre, Arnt: Bind II:  Fastlandsfolket (1999) kr 250,- 
Landre, Arnt: Bind III: Sør for Jøssundfjorden (2002) kr 250,- 


Fotefar mot nord. Utvorda Kystfort kr 50,- 


Kalenderen Flatanger i gammeldagan - de fleste årganger.


Alle årbøkene til Flatanger historielag.