Åpningstider

Tirsdager  kl. 11.00-13.00 og kl. 17.00-19.30
Torsdager kl. 10.30-14.30