I 2006 ble Den kulturelle spaserstokken etablert som en nasjonal satsing i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Denne ordningen øremerker midler til kultur for seniorer og skal gi eldre et bedre kulturtilbud, på samme måte som den kulturelle skolesekken gjør det for elever.

Den skal bidra til å gi kunst- og kulturopplevelser til eldre mennesker på eldresentre, sykehjem og ulike kulturarenaer, og krever et økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren som tilretteleggere for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet.


Flatanger kommune arbeider nå med å utvikle dette tilbudet i kommunen, og ønsker et samarbeid med alle gode lokale krefter for å finne fram til de tilbud vi ønsker å ha i vår kommune.

Alle arrangement og tilbud blir fortløpende annonsert.