Det er foretatt registrering av såkalte kysttufter bl.a. på Halmøya, Kvernøya og Villa. Disse viser at det har vært en meget gammel bosetning på øyene i Flatanger. 

Hvor gamle de eldste hustuftene på Villa er, har man ikke fastslått, men tilsvarende tufter andre steder viser seg å ha vært brukt i yngre jernalder og vikingtida. Det synes å være rester av trehus som var bygd på en grunnmur av rullestein, eller omgitt av steinmurer. Husene har vært nesten firkantet med ildstedet i sentrum og inngang over grunnmuren.