For noen år tilbake ble det gravd frem en hval dypt nede i fjæra på Bjørgan. Hvalen var hel, bortsett fra at halen manglet.

Arkeologene mener at den er ca. 12.000 år gammel. Det viste seg å være en sjelden art, og man fikk forespørsler fra flere museer rundt om i Europa som var interessert i den.

Hvalen var ca. 16 m. lang. Deler av den har vært utstilt på Miljøbygget på Lauvsnes. Det er nå Vitenskapsmuseet i Trondheim som har den for oppbevaring.