Det er et felles legevaktsnummer for hele landet.
Det er 116 117. Dit kan du ringe hele døgnet. 
De setter deg over til den nærmeste legevakten i ditt distrikt.

Har du behov for akutt hjelp skal du fortsatt ringe 113.