Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Søk i ansattelisteAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil
Stenseth Håvar Inge Rektor 476 62 298
Imsgard Kari Rådgiver personal 476 31 249
Hågensen Anita Stamnes Sekretær 74 22 11 00
Einvik Gunnar Økonomikonsulent 476 36 505
Laukvik Anne Fagleder 476 46 731
Haukø Hans Petter Teknisk sjef 916 93 825
Strøm Øivind Veileder landbruk/næring 476 37 202
Kristiansen Morten Oppmålingsingeniør 476 48 051
Kvaløsæter Gunnar Byggesaksbehandler 476 42 879
Brønstad Liv Helse- og omsorgssjef 476 49 546
Mork Lise Søreng Helsesekretær 74 22 11 37
Aakervik Hjøri Meland Helsesekretær 476 75 475
Hågensen Lena Rian Helsesøster 907 03 180
Laukholm Synnøve Jordmor 909 59 488
Røstvoll Siri-Mette Avd.sykepleier åpen omsorg 476 75 466
Sørum Birgit Styrer 902 57 186
Bang Grete Sykepleier 74 22 11 37
Øie Brita Fløan Fagarbeider 74 22 11 00
Bjørkås Olav Jørgen Ordfører 970 62 990
Sjursen Stine Haukø Fysioterapeut 476 31 049
Frisendal Elin Rektor/Styrer 974 36 651
Kvaløsæter Rita Fagarbeider 902 28 675
Tøndel Somia Integreringskoordinator 907 07 162
Larssen Trond Jørstad Fysioterapeut 476 31 049
Stamnes Rita Avd.sykepleier institusjon 476 78 108
Strøm Torunn Kommunefysioterapeut 476 30 756
Kålen Hilde Inspektør 476 67 219
Angen Lovise Oppvekstsjef 476 49 475
Aune Tove Mette Konsulent økonomi/IT 476 36 577
Hågensen Mona Pedagogisk leder 974 35 933
Avdeling Spire Spire 907 40 860
Avdeling Sprett Sprett 907 05 633
Vaktrom institusjon 74 22 10 20
Vaktrom hjemmesykepleie hjemmesykepleie 476 76 995
Kjøkken PO-tunet PO-tunet 476 80 694
Meland Lise Svendsen Aktivitør 476 80 742
Skjerma avdeling PO-tunet PO-tunet 476 88 822
Lindseth Tor Roald Fagarbeider vei, avløp og brann 922 59 639
Havstein Inge Fagarbeider 990 38 406
Iversen Narve Fagarbeider bygg 907 96 151
Dahle Eivind Johnny Fagarbeider 901 27 439
Sivertsen Yngve Fagarbeider 950 59 224
SFO 974 94 032
Hovednummer 74 28 86 60
Dahle Signy Alida Fagarbeider renhold 926 43 101
Seltveit Gro Biblioteksjef/pedagogisk konsulent 915 20 944 476 46 062
Strøm Rune Rådmann 476 36 043 971 69 708