Flatanger Delvis skyet 11

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Organisasjon > Ansatte
Søk i ansattelisteAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil
Stenseth Håvar Inge Rektor 476 62298
Imsgard Kari Rådgiver personal 476 31249
Hågensen Anita Stamnes Sekretær 742 21100
Einvik Gunnar Økonomikonsulent 476 36505
Laukvik Anne Fagleder 476 46731
Haukø Hans Petter Teknisk sjef 916 93825
Strøm Øivind Veileder landbruk/næring 476 37202
Kristiansen Morten Oppmålingsingeniør 476 48051
Kvaløsæter Gunnar Byggesaksbehandler 476 42879
Brønstad Liv Helse- og omsorgssjef 476 49546
Mork Lise Søreng Helsesekretær 742 21137
Aakervik Hjøri Meland Helsesekretær 476 75475
Hågensen Lena Rian Helsesøster 907 03180
Laukholm Synnøve Jordmor 909 59488
Sivertsen Ragnhild Psykiatrikoordinator 476 76995
Røstvoll Siri-Mette Avd.sykepleier åpen omsorg 476 75466
Sørum Birgit Styrer 902 57186
Bang Grete Sykepleier 742 21137
Øie Brita Fløan Fagarbeider 742 21100
Sjursen Stine Haukø Fysioterapeut 476 31049
Frisendal Elin Rektor 974 36651
Holt Rita Fagarbeider 742 21100
Tøndel Somia Integreringskoordinator 907 07162
Haugum Julie Elisabeth Kultursjef 476 46170
Larssen Trond Jørstad Fysioterapeut 476 31049
Kemnitz Vegard Miljøarbeider i Integreringstjenesten 902 28675
Stamnes Rita Avd.sykepleier institusjon 476 78108
Strøm Torunn Fysioterapeut 476 30756
Kålen Hilde Inspektør 476 67219
Angen Lovise Oppvekstsjef 476 49475
Seltveit Gro Biblioteksjef/pedagogisk konsulent 915 20944 476 46062
Bjørkås Olav Jørgen Ordfører 476 35811 970 62990
Strøm Rune Rådmann 476 36043 971 69708
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no