Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontrollutvalg

På vegne av kommunestyret fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i kommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og rapporterer ellers når det er påkrevet.

KomSek Trøndelag IKS har ansvaret for sekretariatsfunksjonen i kontrollutvalget og skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Kontrollutvalgets møteinnkallinger og protokoller fra møtene er lagt ut her.

 

Publisert | Oppdatert 07. oktober 2016

Skjema