Flatanger Skyet 12

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Marin konsulent i Nord-Trøndelag

Kontaktperson: Senior marin konsulent Per Andersen (for kommunene Flatanger, Nærøy, Namsos og Fosnes).

Besøksadresse 3. etg. Miljøbygget, Lauvsnes
Postadresse 7770 Flatanger
Telefon 970 89978
E-post marinkonsulent@flatanger.kommune.no


Beskrivelse av virksomheten - organisering

  • Stillingens arbeidsområde er rådgiving og veiledning samt plan-/tiltaksarbeid innen akvakulturnæringen og andre sektorer med tilknytning til livet i havet, - også i randsonen havbruk/landbruk.
  • Stillingen er operativ og et bindeledd mellom forskning, næring og offentlig forvaltning. Dette betyr i praksis mye feltarbeid med hyppige besøk innen aktive miljøer.
  • Stillingen har en sterk faglig tilknytning til Fiskeridirektoratet.
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no