Flatanger bygdemuseum ligger på Hilstad og består av gammel skolestue, en lærerbolig og en naust. I tillegg befinner det seg et uthus på tomta. Samlingen har over 1000 gjenstander og en stor fotosamling. Museet er åpent minst 2 søndager i juli. I tillegg er det åpent for skolene og etter avtale for andre interesserte.
Kontaktperson: Julie Elisabeth Haugum, tlf.nr. 476 46170.Hilstad bygdemuseum AUD HoSTLAND