Kontaktinformasjon for Flatanger kulturskole:

 

Ansatt Telefon E-post
Oppvekstsjef Lovise Angen 476 49475 lovise.angen@flatanger.kommune.no
Biblioteksjef/ped. kons.       Gro Seltveit 915 20944/476 46062 gro.seltveit@flatanger.kommune.no

       

Kulturskolen skal til enhver tid drives i samsvar med Opplæringsloven med gjeldende forskrifter og kommunale vedtak og planer. Oppvekstsjefen er rektor ved kulturskolen.
Kulturskolen skal gi alle barn og unge i Flatanger et omfattende kulturskoletilbud med ulike aktiviteter, blant annet innen de fleste instrumenter, sang, band, dans, drama/teater og visuelle kunstfag.
Tilbudet gis elever fra 1. til og med 10. klasse som er bosatt i kommunen. Søknadsfrist er 1. april for opptak påfølgende skoleår.
Det arrangeres hver vår en stor konsert som annonseres og er åpen for alle.