Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lauvsnes skole

Kontaktinformasjon:

Rektor Håvar Inge Stenseth havar-inge.stenseth@flatanger.kommune.no
Undervisningsinspektør
Hilde Kålen
hilde.kalen@flatanger.kommune.no
Adresse 7770 Flatanger
Tlf. skole 742 88660
Tlf. rektor 476 62298
Tlf. arbeidsrom barnetrinn 476 31438
Tlf. arbeidsrom mellomtrinn 476 31782
Tlf. arbeidsrom ungdomstrinn 476 37289
Tlf. arbeidsrom ungdomstrinn 476 60394
SFO 974 94032
Elevtall 84

facebook-paketi-ikon.png  Følg oss på facebook

Visjon:
Lauvsnes skole skal være
* et godt sted å være,
* et godt sted å lære - for alle

Satsingsområder:
"Vurdering for læring": http://www.udir.no/vurdering-for-laring/
"Ungdomstrinn i utvikling": http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter: http://www.udir.no/nullmobbing/