Formannskapets medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019 - 2023

  Faste medlemmer
1 Olav Jørgen Bjørkås
2 Lars Haagensen
3 Caterina Kvaløsæter
4 Knut Staven
5 Turid Kjendlie
  Varamedlemmer for nr. 1 - 4
  Fredrik Dahle Klocke
  Lill Terese Løfsnæs Nonbo
  Geir Tore Olsen (FRP)
  Sondre Johnsrud (H)
  Ole Martin Løfsnæs (FRP)
  Tommy Holberg Lindseth (SP)
  Varamedlemmer for nr. 5
  Tove Teigmo Hansen (SV)
  Ingeborg Hagerup (SV)