Kommunestyrets sammensetning i perioden 2019 - 2023

Senterpartiet Olav Jørgen Bjørkås, ordfører
  Caterina Kvaløsæter
  Øivind Strøm
  Lill Terese Løfsnæs Nonbo
  Tommy Holberg Lindseth
   
Arbeiderpartiet Martin Klocke
  Fredrik Dahle Klocke
   
   
Sosialistisk venstreparti Turid Kjendlie
  Tove Teigmo Hansen
  Ingeborg Hagerup
   
Fremskrittspartiet Lars Haagensen
  Geir Tore Olsen
  Ole Martin Løfsnæs
   
Høyre Sondre Johnsrud
  Knut Staven