Utvalg Jan Febr Mars April Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des
Formannskap   04. 10. 14.
29.
12. 09. 26. 22. 20. 17.  01.
Kommunestyre   13.   23.   18.   03. 29.   17.
Arbeidsmiljøutvalg                      
Hovedutvalg for Næring, miljø og teknisk   06. 26. 30. 28. 25. 27. 24. 22.   10.