Utvalg Jan Febr Mars April Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des
Formannskap 17.   07. 11. 16. 06.   05. 10.
31.
14.
28. 
 
Kommunestyre 25.     20.   15.   28. 19.   14.
Arbeidsmiljøutvalg                      
Hovedutvalg for Næring, miljø og teknisk   02. 30. 27.   08. 31.     02. 07.