Utvalg Jan Febr Mars April Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des
Formannskap   02. 09. 14. 11. 08. 24. 21. 19. 16.
30. 
 
Kommunestyre   11.   22.   17.   02. 28.   16.
Arbeidsmiljøutvalg                      
Hovedutvalg for Næring, miljø og teknisk   04. 18. 29. 27. 24. 26. 23. 28.   02.