Revisjon Midt-Norge SA er en revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap. Deltakerne i selskapet er kommunene Agdenes, Bindal, Brønnøy, Flatanger, Fosnes, Frosta, Frøya, Grane, Grong, Hattfjelldal, Hemne, Hitra, Høylandet, Inderøy, Klæbu, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Orkdal, Overhalla, Røyrvik, Selbu, Skaun, Snillfjord, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sømna, Trøndelag fylkeskommune, Tydal, Vefsn, Vega, Verdal, Verran og Vevelstad. Hovedkontoret ligger i Steinkjer.

Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag. Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge, og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.

På vegne av kommunestyret fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i kommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og rapporterer ellers når det er påkrevet.