Næring, miljø og teknisk

Gebyrregulativ 2023 næring, miljø og teknisk 
Avfallskuponger - Skal du levere ekstrasekker med restavfall, må du sette på merker. Merkene koster kr. 31,- pr. stk. og kan kjøpes på kommunekassen.